Tekst piosenki American Idol: How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen

How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen


How do I get thru one night without you,
If I had to live without you,
What kind of life would that be

Oh and I, I need you in my arms
Need you to hold,
You're my world, my heart, my soul
If you ever leave
Baby, you would take away
Everything good in my life

Without you there'd be no sun in my sky
There would be no love in my life
There'd be no world left for me

And I, baby I don't know what I would do
I'd be lost if I lost you
If you ever leave
Baby, you would take away
Everything real in my life
And tell me now

How do I live without you?
I want to know
How do I breathe without you?
If you ever go
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I
Oh, how do I live?

If you ever leave
Baby you would take away everything
Need you with me
Baby, 'cause you know that you're
Everything good in my life
And tell me now
How do I live without you?
I want to know
How do I breathe without you?
If you ever go

How do I ever, ever survive?
How do I, how do I
Oh, how do I live
How do I live without you, baby?Captcha
Piosenkę American Idol How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę American Idol How Do I Live (Without You) - Carmen Rasmusen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.