Tekst piosenki American Juniors: Make Your Own Kind Of Music

Make Your Own Kind Of Music


Nobody can tell ya there's only one worth singing
Babe, they try and tell ya
'Cause it hangs them off to see someone like you

But you've gotta make your own kind of music
Sing your own special song
Make your own kind of music, even if nobody else sings along

Your going to be nowhere
The lonleiest kind of lopeing
It may be worth going
Just to do your things the hardest thing to do

But you've gotta make your own kind of music
Singyour own special song
Make your own kindof music, even if nobody else sings along

So if you cannot take my hand
And if you must be going
I will understand
Understand

Make your own kind of music
Sing your own special song
Make your own kind of music, even if nobody else, even if nobody
else, if nobody else sings along

Make your own kind of music
Make your own kind of music
Make your own kind of music

Sing your songCaptcha
Piosenkę American Juniors Make Your Own Kind Of Music przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Make Your Own Kind Of Music, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Make Your Own Kind Of Music. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę American Juniors Make Your Own Kind Of Music w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.