I Heard It From My Heart


Well I've heard you're just the one I'm looking for
And everywhere I go you know I hear it a little more
Well it could be idle gossip 'cause you know how all that starts
But honey I think I heard it from my heart

Rumor says I'm crazy over you
Well I've got to check the source before I say one word is true
Comin' from anywhere else I wouldn't pay it any mind
But I think I heard it from my heart this time

I think I heard it from my heart
A subtle whisper soft and low
But loud enough to let me know
It's time to say I love you
And honey that's where I'll start
And you can say you heard it from my heart

Good news travels fast and I've been told
Talk is cheap but what I've said is worth it's weight in gold
Sayin' I love you turned out to be my favorite part
Once I finally heard it from my heart

I think I heard it from my heart
A subtle whisper soft and low
But loud enough to let me know
It's time to say I love you
And honey that's where I'll start
And you can say you heard it from my heart

I think I heard it from my heart
A subtle whisper soft and low
But loud enough to let me know
It's time to say I love you
And honey that's where I'll start
And you can say you heard it from my heartCaptcha
Piosenkę Amie Comeaux I Heard It From My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Heard It From My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Heard It From My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amie Comeaux I Heard It From My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.