Tekst piosenki Amy Grant: Breath Of Heaven (Mary's Song)

Breath Of Heaven (Mary's Song)


I have traveled many moonless nights
Cold and weary, with a babe inside
And I wonder what I've done
Holy father you have come
And chosen me now to carry your son

I am waiting in a silent prayer
I am frightened by the load I bear
In a world as cold as stone
Must I walk this path alone?
Be with me now
Be with me now

Breath of Heaven
Hold me together
Be forever near me
Breath of Heaven
Breath of heaven
Lighten my darkness
Pour over me your holiness
For you are holy
Breath of Heaven

Do you wonder, as you watch my face
If a wiser one, should have had my place?
But I offer all I am
For the mercy of your plan
Help me be strong
Help me be
Help me

Breath of Heaven
Hold me together
Be forever near me
Breath of heaven
Breath of heaven
Lighten my darkness
Pour over me your holiness
For you are holy

Breath of heaven
Hold me together
Be forever near me
Breath of heaven
Breath of heaven
Lighten my darkness
Pour over me your holiness
For you are holy
Breath of heaven
Breath of heaven
Breath of heavenCaptcha
Piosenkę Amy Grant Breath Of Heaven (Mary's Song) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breath Of Heaven (Mary's Song), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breath Of Heaven (Mary's Song). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amy Grant Breath Of Heaven (Mary's Song) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.