All Downhill From Here


Can't pull myself from out of the bed, it's 12 o'clock inside my head
The people outside feel so far away
I have a headache in my chest, from all the chaos that you left
Caffeine and Aspirin take me away

You tipped my world up on it's side,
But it's all downhill from here
Mountain tops, level like parking lots
Cause it's all downhill from here

Mmm
Down Down Down Down Down Down Down Down
Down Down Down Down Down Down Down

I'm getting older by the week, Like stagnant water in the sink
The bills are piling on the bathroom floor
I go to work then go to sleep, I don't have time to even think
Wish I could stay inside and lock the door

You tipped my world, up on it's side
And it's all downhill from here
Mountain tops, level like parking lots
But it's all downhill from here

Down Down Down Down Down Down Down Down
Down Down Down Down Down Down Down Down
And it falls
Down Down Down Down Down Down Down Down
Down Down Down Down Down

You tipped my world up on it's side
And it's all downhill from here
Mmm yeah, mountain tops, they level like parking lots
'Cause it's all downhill from here (it's all downhill from here)
Can't pull myself out of the bed (here)Captcha
Piosenkę Amy Kuney All Downhill From Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Downhill From Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Downhill From Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amy Kuney All Downhill From Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.