October 12, 1998


The whisper stream ran through the town for days
The backwoods insecurities had laid him six feet below
where the snow now covers the roses
They were afraid of where his eyes might find their fix as well as their own
They thought that they knew him but they didn't even know themselves
The whisper stream flowed across this country
The headlines printed the words of self defense
Did he deserve to die?
Do they deserve to live?
I'll trade their life for hisCaptcha
Piosenkę Anah Aevia October 12, 1998 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke October 12, 1998, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki October 12, 1998. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anah Aevia October 12, 1998 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.