Aggressive Killer


Smoke hangs in the air of the dying room
In it someone lies dying of cancer
Bald from chemo his head lolls
On a pillow dying of cancer
Eyes are open but he can no longer respond
Dying of cancer
The bones of his cheeks and shoulders
Protrude under taut skin
Cancer's now eating lungs and liver
Thinking of the past, impossible turn back
Cell lung cancer – aggressive killer
Symptoms easily ignored
Cell lung cancer – aggressive killer
Within some weeks it takes a life
Smoke hangs in the air of the dying room
In it someone lies dying of cancer
Cell lung cancer – aggressive killer
Bald from chemo his head lolls
On a pillow dying of cancer
Eyes are open but he can no longer respond
Dying of cancer
Cell lung cancer – aggressive killerCaptcha
Piosenkę Anasarca Aggressive Killer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aggressive Killer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aggressive Killer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Aggressive Killer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.