Anopheles


I'll see paradise
When I'm gone I hope I will
Don't try to survive
'Cause of my pain myself I would kill
Mortal my life will end caused by a fly
Anopheles mosquito bite ignored the twilight risk
Nausea vomiturition and diarrhea
Accrual of liquids in the lungs fever-stocks
Anopheles – creatures of my god?
Malaria flies that brought me hell
Forever avoiding affected places on earth
I'll see paradise
When I'm gone I hope I will
Don't try to survive
'Cause of my pain myself I would kill
Mortal my life will end caused by a fly
Anopheles mosquito bite ignored the twilight risk
Nausea vomiturition and diarrhea
Accrual of liquids in the lungs fever-stocksCaptcha
Piosenkę Anasarca Anopheles przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anopheles, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anopheles. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Anopheles w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.