I Am


[based on "I Against I" by Anthony W Ehlers]

I am the person who haunts your dreams
I make it so nothing is as it seems
I am the one who shatters all your illusions
I'm the one who causes your confusion
I'm the one who makes you turn on the light
When I come and scare you late at night
Is the truth finally coming through?
Staring deeper into the mirror
Have you found out that I am you ?Captcha
Piosenkę Anasarca I Am przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Am, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Am. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca I Am w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.