Like Thorns In My Head


Suffering -
life is brutal,
my mind is weak
I can never endure
(the) confusions in my head !

Daily increase of hostility,
may I become mad ?
Resignation -
What can I do ?
This will ever be
like thorns in my head !

Exploding dreams,
destruction of my own world
Never to see -
the ending of consuming my soul !

You' re blowing out
the flames of my illusions

Out of control

Conscience is fading,
it is out of control !
My eyes turn black,
my emotions turn to hate !

Turn to hate

Life seems to be like a never ending corridor,
it' s so weird and obscure

Exploding dreams,
destruction of my own world
Never to see -
the ending of consuming my soul !Captcha
Piosenkę Anasarca Like Thorns In My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Like Thorns In My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Like Thorns In My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Like Thorns In My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.