Loss Of Time


Cancer !
My time is short
Save me !
I can count my days
My body hurts
Save me !
When will be the time that I die ?

Hope is fading
Save me !
Thoughts of suicide
My mind is dark
Save me !
Crying day and night

My loss of life,
is my loss of time !

Your body is filled
with deadly tumors indeed
No hope for a cure,
it will only last some days

No way, listen to my words,
you bloody damned disease,
you will never get me down !
There are so many things in life
I've never have seen before
and that's why I don't want to die !

My will to live is strong enough -
that is the best medicine
No chance for the sickness
to steal my power to be alive!

Cancer !
My time is short
Save me !
I can count my days
My body hurts
Save me !
When will be the time that I die ?

Hope is fading
Save me !
Thoughts of suicide
My mind is dark
Save me !
Crying day and nightCaptcha
Piosenkę Anasarca Loss Of Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Loss Of Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Loss Of Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Loss Of Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.