Play That Funky Music


Everybody sing "yeah yeah" !
"Yeah Yeah"

Sing "Yeah Yeah"
"Yeah Yeah"

You sexy motherf**ker

Let me hear : Sing "Yeah Yeah"
"Yeah Yeah"

Sing "Yeah Yeah"
"Yeah Yeah"

If you ready for Anastacia ?

Yeah heyyyyyyy

I once a boggie singer ahhhh
playing in a rock'n'roll band
I never had no problems
running down that one night stand
Well everything around me
go to start to feeling so low
And I decided quickly
to disco down and check out the show

YEAH
And they were dancing and singing
And movin' to the groovin'
And just when they hit me
Somebody turned around and shouted

Play that funky music white girl
Play that funky music white
Play that funky music white girl
Lay down the boogie and play that funky music till you die

It that funky enough ?
No
It that funky enough ?
No
It that funky enough ?
No
It that funky enough ?
No

I just wanna thank you and let you be myself

It that funky enough ?
No
It that funky enough ?
No
It that funky enough ?
No

(Come on give me two times)

I know how it feels to expect to get a fair shake
But they won't let you forget
You're the underdog and you got to be twice as good (yeah)

Even if you're never right
They get uptight when you got too much
You might start thinking too much, too (yeah)

I know how it feels when you know for real
That every other time (yeah)
You get a raw deal, yeah

Said I'm the underdog, ya'll
Do you know what I mean, yeah
Said I'm the underdog, ya'll

Well, I know how it feels to get demotedCaptcha
Piosenkę Anastacia Play That Funky Music przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Play That Funky Music, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Play That Funky Music. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anastacia Play That Funky Music w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.