Better Grieved Than Fooled


Tempted to believe ?
Even I, in my solitude
Cried for help and wished for
That someone would be there for me
Better grieved than fooled
And i'm prepared to accept my suffering
To live with pain
In the price for a life in truth

Me being the only lord
I'm the only one who can forgive
And the only one to create
A future worth believing in
But I live a bitter life in truth
And curse its powerless god

[lead : Sch?lin]

[lead : Allenmark, Sch?lin]

I can deeply regret
My clarity of vision
Life had been much easier
To live, getting high on faith
Get a reason to live
Have a blind faith in the future
Forever stoned
Forever blessed in cowardice

Me being the only lord
I'm the only one who can forgive

Better grieved than fooled
So I live a bitter life in truth
And curse its powerless godCaptcha
Piosenkę Anata Better Grieved Than Fooled przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Better Grieved Than Fooled, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Better Grieved Than Fooled. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anata Better Grieved Than Fooled w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.