Alexithymia


Don't try to wake me up
Even if the sun really does come out tomorrow
Don't believe anything you say anymore
In the morn, in the morning
Bricks to this old house are breaking
Steel would have weathered
But now forlorning
It's alarming how loud the silence screams
No warn, no warn, no warning

Addictions fill the table where the family used to sit
And conversate, conversate to the sounds
To the sounds of a record player
With it's jumping needle
And the lights that grow dim over time

With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive

Are you where you thought you'd be
So beautiful and only twenty-three
Opposition rests in the hearts
With no, with no, with no opportunity
It's not that we don't talk
I'ts just no one really listens
And honesty fades
Like a politician lost in the course
All smiles and no one remembers our names

With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive

Don't try to wake me up
Even if the sun really does come out tomorrow
Don't believe anything I say anymore
In the morn, in the morning

With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being alive
With downcast eyes
There's more to living than being aliveCaptcha
Piosenkę Anberlin Alexithymia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alexithymia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alexithymia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anberlin Alexithymia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.