First And Last And Always


See a body and the dream of the dead days
Following lost and blind
Living, far from here
Tomorrow is hard to find
And it seems like twenty-five years of
Promises and give me more
Scenes of a hand me down in
Dresses heard before
First and last and always 'til the end of time
First and last and always Mine
Maybe it's not so easy
Maybe it's a way too long
Say, say you'll be by me
When the evidence comes along
(My calling)
(My time)
See a body and the dream of the dead days
A following lost and blind
Cross my heart with silver
Here's the key behind
Seems like twenty-five years of
Ever after, ever more more more
Seems I wore this face for you
Far too long before
First and last and always My calling, my time
First and last and always Mine
First and last and always 'til the end of the end of time
First and last and always Mine
First and last and always 'til the end of time
First and last and always MineCaptcha
Piosenkę Ancient Drive First And Last And Always przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke First And Last And Always, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki First And Last And Always. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ancient Drive First And Last And Always w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.