Tekst piosenki Anderson Ernestine: It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing

It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing


It don't mean a thing if it ain't got that swing
(Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah,
Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah)
It don't mean a thing, all you got to do is sing,
(Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah,
Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah)
It makes no diff'rence if it's sweet or hot,
Just give that rhythm ev'rything you got,
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing,
(Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah,
Doo-wah, doo-wah, doo-wah, doo-wah)
words: Irving Mills
music: Duke Ellington
copyright 1932 by Mills Music Inc
source: E-Z Play Today, Mood Melodies
by Hal Leonard Publishing CorpMilwaukee, USA
transcribed: DillyCaptcha
Piosenkę Anderson Ernestine It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anderson Ernestine It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.