Un Nuovo Giorno


Guy Chambers / Enrique Iglesias / Alessandra Scuri / Beatrice Quattrini
Sto cercando il modo di raccontare
Prendere o lasciare
Cosa - non lo so
È solo un'alchimia
O forse una bugia
Quello che mi hai detto
è andato via
No, no ti nascondere
No, solo rischiando tu vivrai
Eh, chiediti perchè
Sento la tua voce
Che cresce in me
Eh, mi fa capire che
C'è un nuovo giorno
Anche per me
Ho trovato il modo
Di cancellare
I dubbi e le paure
Ora - si lo so
Tu mi salverai
Mi dannerai
Dalle mie incertezze
Mi libererai
No, non ti nascondere
No, solo rischiando tu vivrai
Eh, chiediti perché
Sento la tua voce
Che cresce in me
Eh, mi fa capire che
C'è un nuovo giorno
Anche per me
Forte per correre da te
Forte per stringerti
Forte per avere
Solo te
Eh, chiediti perché
Sento la tua voce
Che cresce in me
Eh, mi fa capire che
C'è un nuovo giorno
Anche per me
Eh, chiediti perchè
Sento la tua voce
Che cresce in me
Eh, è proprio vero che
C'è un nuovo giorno
Anche per me

Translation:
A New Day
I am looking for the way to tell
Take it or leave it
What - I do not know
It is just an alchemy
Or perhaps a lie
What you have said to me
Is gone away
No, don't hide
No, only by risking will you live
Eh, you ask yourself why
I feel your voice
That it grows in me
Eh, it makes me understand that
There's a new day
For me too
I have found the way
To cancel
The doubts and the fears
Now - I know
You will save me
You will drive out
My uncertainties
You will free me
No, don't hide
No, only by risking will you live
Eh, you ask yourself why
I feel your voice
That it grows in me
Eh, it makes me understand that
There's a new day
For me too
Strength to run to you
Strength to hold you
Strength to have
Only you
Eh, you ask yourself why
I feel your voice
That it grows in me
Eh, it makes me understand that
There's a new day
For me too
Eh, you ask yourself why
I feel your voice
That it grows in me
Eh, it is really true that
There's a new dayCaptcha
Piosenkę Andrea Bocelli Un Nuovo Giorno przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Un Nuovo Giorno, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Un Nuovo Giorno. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Andrea Bocelli Un Nuovo Giorno w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.