Rainbow Ride


I ain't taking no rainbow ride
I ain't taking no rainbow ride, girl

Touch my heart but not my pride
Love me right or step aside
I ain't taking no rainbow ride with you

I got to find me somebody to love
Someone to love all the time
Keep off of my mind

I ain't taking no rainbow ride
I ain't taking no rainbow ride, girl

Touch my heart but not my pride
Love me right or step aside
I ain't taking no rainbow ride with you

Is that forever I see in your eyes
Carefully planned like a dream
Just like a dream

I want someone to love (love)
Maybe it's you (love, maybe it's you)
Someone who will be true (love)
Maybe it's you (love, maybe it's you)
(Maybe it's you, maybe it's you)

But I ain't taking no rainbow ride
I ain't taking no rainbow ride, girl

Touch my heart but not my pride
Love me right or step aside
I ain't taking no rainbow ride with you

But I ain't taking no rainbow ride
I ain't taking no rainbow ride
Whoa, noCaptcha
Piosenkę Andy Kim Rainbow Ride przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rainbow Ride, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rainbow Ride. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Andy Kim Rainbow Ride w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.