Sugarlust


Touch her as she slowly disappears
Listen as she's silent in your ears
Was it fun?
Was it rich?
Sweet tooth baring candy witch

Feel her in the things they dare not say
Taste her sweetness wash away
Are you careful?
Are you sure?
Do I make you insecure?

Sweet sugar, sweet sugar girl
In a saccharine world
She'll take you on, take you over
Leave you lying where you fell
Sweet sugar, sweet sugar rush
In a hyper lust

Buzzin' as she flows right through your veins
Hear the way she loves to say your name
She could read, and you were read
Now you've gone and made your bed
You're not so sure that you're to blame
Melting moments crashing into days

Sweet sugar, sweet sugar girl
In a saccharine world
She'll take you on, take you over
Leave you lying where you fell
Sweet sugar, sweet sugar rush
In a hyper lust
She'll take you in, take you under
And you'll drown in SugarlustCaptcha
Piosenkę Aneiki Sugarlust przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sugarlust, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sugarlust. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aneiki Sugarlust w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.