Superhero


You're my forgiveness left unsaid
You took the fears inside my head
And laid them on our kitchen table
Nothing to be afraid of

You're the saviour that I prayed for
So of course there's room here
For you and your white horse

You're my superman in plain clothes
Your X-ray eyes can read my mind
You already know
Your theme song's always playing on my stereo
You're incognito, Superman in plain clothes
Superhero

You drive me crazy with the way
You come home windblown every day
And tell me how you took the world on
The bad guys had me in free fall
But just in time you saved me from it all

You're my superman in plain clothes
Your X-ray eyes can read my mind
You already know
Your theme song's always playing on my stereo
You're incognito, Superman in plain clothes
SuperheroCaptcha
Piosenkę Aneiki Superhero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Superhero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Superhero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aneiki Superhero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.