Toxicity


Conversion software version 70
Looking at life through the eyes of a tire hu
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now Somewhere between the sacred silence
sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
More wood for their fires, loud neighbours
Flashlight reveries caught in the headlights of a truck
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now, somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now Somewhere between the sacred silence and sleep
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
When I became the sun
I shone life
into the man's hearts
When I became the sun
I shone life into the man's heartsCaptcha
Piosenkę Aneiki Toxicity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Toxicity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Toxicity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aneiki Toxicity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.