Forever


1 Verse:
I never met a person quite like you
Someone that makes me feel loved
I wanna be the one that you are thinking of
The one that brightens your day
Because there's nobody else
That can do the things you do
Forever, I'll be there for you
So when you feel the need to love
Let me be the one you're thinking of
Because I will make it so right

Chorus:
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you baby

2 Verse:
I got to tell you what I feel in my heart
I wrote this song just to say
No one's ever gonna love me
Nobody but you
I'm yours from this very day
'Cause there's nobody else
That can make me feel the way you do
I promise I'll always be true
So when you feel the need to love
Let me be the one you're thinking of
Because I will make it so right

Chorus:
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you
Forever (forever)
and ever ( and ever)
I will always be there for you baby
(I Promise)Captcha
Piosenkę Angelina Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Angelina Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.