Angels And Demons


Dreams -- sensations you prove
Are taken from nature
You find those emotions are true in your mind

Fight against the kingdom of fear
Sooner or later they'll try to convince you are wrong
But I'm sure
We're just

Crawling Angels and Demons disguised
The truth you don't know so try to be sure
When your Angels and Demons arise
Face the Truth: God is not love!
Feel as fluid as life,
Love is a rainbow
As much as it seems to be real
It's all in your mind

Sooner or later I'm gonna convince that
The truth is a lie
There's no Judge when we die
Only dust
We're just
Crawling Angels and Demons disguised
The truth you don't know so try to be sure
When your Angels and Demons arise
But we're still not sure which way we should go
When the Angels and Demons disguise
Just confusing our brains with their lies
Enticing emotions
Revoltiong devotions
The Angels and Demons telling me lies!Captcha
Piosenkę Angra Angels And Demons przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angels And Demons, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angels And Demons. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Angra Angels And Demons w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.