All Of Me


All of me
Why not take all of me?
Can't you see
I'm no good without you?

Take my arms
I want to lose them
Take my lips
I'll never use them

Your goodbye left me with eyes that cry
How can I go on dear, without you?
You took the part that once was my heart
So why not take all of me?

Your goodbye left me with eyes that cry
How can I go on dear, without you?
You took the part that once was my heart
So why not take all of me?

You took the part that once was my heart
So why not take all of me?Captcha
Piosenkę Anne Murray All Of Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Of Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Of Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anne Murray All Of Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.