One More Arrow


Break the ice you can help me understand
Take the night into your own hands
Burn the flame ignite the love we used to know
Learn to change we've got to let the past go
Start to heal cause we don't have to fall
Hearts that feel can have it all

[Chorus:]

Take one step closer let love start over
Shoot one more arrow through my heart
We'll come back stronger and hold on longer
Shoot one more arrow through my heart

Unashamed it can't be wrong to try again
No one's to blame but just a quiet end
Smile for me cause heaven's not so far away
I'll believe that this is where you should stay
Start to heal cause we don't have to part
Hearts that feel can have it all

[Chorus]

Start to heal cause we don't have to part
Hearts that feel can have it all

[Chorus 2x]Captcha
Piosenkę ANNIE HASLAM One More Arrow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One More Arrow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One More Arrow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ANNIE HASLAM One More Arrow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.