God Bless The Hustler


Shining upon their chests
The silver seal
The blood-red penitents
Towards our land
From my window I can guess
The flames of their so-called heaven
By now, I should run away
Leave the house, the church, the grave

And I won't do that

I open my eyes - cannot move
Their hell after tracks me down
Has finally put his hand in mine
Torture me if you want
I have learnt to suffer
And in my grave
Rained many a tear, oh blessed majesties

Once more saved - nevermore
Mare tenebrarum - the red penitents
My fate divine - their worst obssession
Burn in hell you cunt !

Their eyes are burning more than their crossesCaptcha
Piosenkę Anorexia Nervosa God Bless The Hustler przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke God Bless The Hustler, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki God Bless The Hustler. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anorexia Nervosa God Bless The Hustler w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.