Michel


Hey Michel how's life are you ok
I wonder if you ever think of me
It's been 9years since that kiss
I can help but reminisce
Hey Michel do you remember

We walked the street to tha beat
Hand in hand you and me
Smiling faces so in love
Hoping that they all could see
That we belonged together you and me against the world
But we found out the hard way cause it wasn't meant to bz

Now it's you and her I see

You were my first and worst love
And so it only could go wrongBut ain't that just the way you learn
Hey Michel I just wanted to let you know
That someone else has stolen my heart
And now another girl has caught your eye
That doesn't mean I don't think of you
I am just hoping that she'll treat you right

Do you remember
How we walked the street to the beat
Hand in hand you and me
Smiling faces so in love
Hoping that they all could see
That we belonhed together you and me against the world
But we found out the hard way cause it wasn't meant to be

Now it is you and her I see

It was just a silly dream

Hey Michel do you rememberCaptcha
Piosenkę Anouk Michel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Michel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Michel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anouk Michel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.