We Want To Be Free


All night out on the streets
I got the back of all my friends
We never want to go back home
Never want the night to end

[Chorus]

Because we want to be FREE!
We want to beFREE!

[Bridge]

The schools that they send us to are prisons
The same can be said for their churches too
I don't want my mind or my arms tied in bondage
I don't want to be another cloned state tool
When I'm with my friends, when I'm at a show
Thats when everything is OK
Thats why I follow my heart every single day
Single day EVERY SINGLE DAY!!Captcha
Piosenkę Anti-flag We Want To Be Free przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Want To Be Free, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Want To Be Free. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anti-flag We Want To Be Free w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.