Deceiver Within


I know you better than you think
I know a lot about your past
And why you wear a mask

You may deceive with your disguise
And you may buy yourself some time
Until the end of time

To yourself, your reflection tells a lie
Look inside, there's a dark side that you hide
I make my presence felt
I will not be ignored

Just like an open sore
I help to hurt it more

I am the wound that will not heal
I am the secret you conceal
I am the truth you can't reveal

You thought I might forget
Vanish without a trace
Just when you least expect then I will show my face

I am the witness to the crime
I am the track you left behind
I am the setback in your plans
I am the blood upon your hands

You tried to bury me
But I came back to life
Now you must carry me
Until the day you die
Until you die

I am the bed in which you sleep
I am forever yours to keepCaptcha
Piosenkę Antithesis Deceiver Within przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deceiver Within, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deceiver Within. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Antithesis Deceiver Within w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.