Spending My Time


What's the time?
Seems it's already morning
I see the sky, it's so beautiful and blue
The TV's on
But the only thing showing is a picture of you

Oh, I get up and make myself some coffee
I try to read a bit but the story's too thin
I thank the Lord above
That you're not here to see me
In the shape I'm in

I'm spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you think of me too
I'm spending my time

I try to call but I don't know what to tell you
I leave a kiss on your answering machine
Oh, help me please
Is there someone who can make me
Wake up from this dream?

I'm spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you think of me too
I'm spending my time

My friends keep telling me:
Hey, life will go on
Time will make sure that I get over you
This silly game of love you play you win only to lose

I'm spending my time
Watching the days go by
Feeling so small
I stare at the wall
Hoping that you think of me too
I'm spending my timeCaptcha
Piosenkę Antti Tuisku Spending My Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spending My Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spending My Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Antti Tuisku Spending My Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.