The Grass Is No Green


The land is starving
It needs watering
The birds on the trees
Won't open the spring
For the rain won't fall here

And the grass is no green
The birds are singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain won't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no green

Deep in a clearing lovers are sleeping under an oak tree
Wind blows lightly while they are lying where the grass is no green

. . . . . .

The land is starving
It needs watering
The birds on the trees
Won't open the spring
For the rain won't falling

And the grass is no green
The birds stop singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain won't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no green

Deep in a clearing lovers are sleeping under an oak tree
Wind blows lightly while they are lying where the grass is no green

The birds stop singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain wouldn't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no greenCaptcha
Piosenkę Aphrodite's Child The Grass Is No Green przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Grass Is No Green, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Grass Is No Green. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aphrodite's Child The Grass Is No Green w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.