Of Nails and Sinners


("I know that without me God cannot live a moment;

If I am destroyed He must give up the ghost"
Angelus Silesius)

I beseech you, God to whom many sinners pray
From the depth of the dark abyss where my heart fell
Expelled I was from your tedious grace to the pits of hell

So can please cease to deplore my opposite, may only way
For aeons I descended down
Till I saw the dreadful truths
of which man wouldn't know
I, degraded bearer of thy sacred light
- to which I never again will bow
When I rise to avenge myself with darkness
The anger of the damned shall flow

I was cast out by the retinue of angels weak
Shone to the few who me would seek

A rebel I was, radiant my glow, afar,
My wisdom fathomed by the morningstar

And O your fools, in herdlike fright, stampede
And when creation falls, you must build anew,
With nails that sting My hands -
They grow passionate on a lie
But You know the veracious one was ICaptcha
Piosenkę Arcturus Of Nails and Sinners przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Of Nails and Sinners, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Of Nails and Sinners. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arcturus Of Nails and Sinners w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.