Give It Up


Someday I'll let you in
Treat you right
Drive you outta your mind ooh
You never met a chick like me
Burn so bright
I'm gonna make you bli-i-ind
Always want whatcha can't have
Isn't so bad if you don't get whatcha wanted
Make you feel good as I'm with you
Wanna shape ya boy let's get it started
Give it up you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story butcha never get it right
Give it up
Come a little closer baby, baby
Come a little closer x2 Baby, baby
So stop tryin' to walk away
No you won't, ever leave me behi-i-ind nooo
You better believe that I'm here to stay that's right
'Cause you're the shade and I'm the sunshine ohhh

Look at me boy 'cause I got you where I want you
Isn't it so exciting
Wanna shake you, wanna break you
Take a backseat boy 'cause now I'm drivin'
Give it up you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story butcha never get it right
Give it up
Aohhh yeahha ohhh heyyy
Hey yay yay yay yeaaahhoooh
Come a little closer, come a little closer baby, baby x2
Come a little closer x2 baby
Yeah you are my baby and I'll make you crazy toni-i-i-ight
Look at me boy 'cause I got you where I want you
Isn't it so exciting
Wanna shake you, wanna break you
Take a backseat boy 'cause now I'm drivin'
Give it up, you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story but you never get it right
Give it u-u-u-u-u-u-up wooohooo yeah!Captcha
Piosenkę Ariana Grande Give It Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give It Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give It Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ariana Grande Give It Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.