Me & You Together


Can you feel me
When I think about you
With every breath I take
Every minute
Don't matter what I do
My world is an empty place

Like I've been wonderin the desert
For a thousand days (oooh)
Don't know if it's a mirage
But I always see your face, Baby

[Chorus:]

I'm missing you so much
Can't help it even now
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how else to find
But a day without you is like a year without rain (oooh)

The stars are burning
I hear your voice in my mind (in my mind)
Can't you hear me calling
My heart is yearning
Like the ocean is running dry
Catch me I'm falling

It's like the ground is crumbling underneath my feet
Won't you save me
This gonna be a month soon
Then you get back to me (oooh Baby)

I'm missing you so much
Can't help it even now
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how else to find
But a day without you is like a year without rain (oooh)
So let this drought come to an end
And make this desert flower again
I'm so glad you found me
Stick arround me
Baby baby baby (oooh)

It's a world of wonder
With you in my life
So hurry baby
Don't waste no more time
I need you near right
There it's plain
By a day without you
Is like a year without rain (oooh)

I'm missing you so much
Can't help it even now
A day without you is like a year without rain
I need you by my side
Don't know how else to find
But a day without you is like a year without rain (oooh)
So let this drought come to an end
And make this desert flower again
I'm so glad you found me
Stick arround me
Baby baby baby (oooh)Captcha
Piosenkę Ariana Grande Me & You Together przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Me & You Together, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Me & You Together. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ariana Grande Me & You Together w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.