Tekst piosenki Arkhon Infaustus: The Black Succubus' Whores

The Black Succubus' Whores


I fall in blasphemy
There in succubian arms
Pleasures of the trinity
Once again in human hands

I see now they are my offerings
To my own sadistic pleasure
Black winged whore, angel of night
Make my joy rush out of pain

Could I possess all these females? Satan! Lilith!
All these naked bodies are ours! Satan sex sin hell black cum from beyond
Could I fuck til' exhaustion? Drugs and sin forever alive
These Satan daughters I love so an offering oh so sweet sweet

Satan, my lord! Raping sluts with all your might
Satan, my lord! Desecrate the virgins cunt
Satan, my lord! Possess me with demons of might
Satan, my lord! Vomit cum from my cock

I command you bitch in my arms, you're nothing
You're anal bapitzed, you belong to the unearthly
Sperm now flows on her angel silky lips
Now baptized in fire, you're forever scarlet whores

Possessed by evil
Through my blood and my cum
Possessed by evil

God do not command us for we dwell beyond the mighty gates of hell
There is no heaven above, no redemption
Just hell awaiting you allCaptcha
Piosenkę Arkhon Infaustus The Black Succubus' Whores przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Black Succubus' Whores, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Black Succubus' Whores. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arkhon Infaustus The Black Succubus' Whores w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.