Innocents Abroad


We followed the river
Over land never seen
Oh were is the - where is the sound
Under and over she?s goes

Always forever
The innocence - the innocence of love

Came through a silence
Or was it relief
Oh were is the - where is the sound
Running away from it all

Always forever
Forever always at home

Farewell to farewell to
Your heart - your heart
The innocence - the innocence of love

Always the echo
Breaking the fall
Oh were is the - where is the sound
Put her foot down in her hope

Always forever
The innocence - the innocence of loveCaptcha
Piosenkę Armoury Show Innocents Abroad przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Innocents Abroad, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Innocents Abroad. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Armoury Show Innocents Abroad w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.