Kyrie


Judy In July - looking into the sky
Like a sail in the wind
She sails away into the boundary

Oh Oh Oh Kyrie awake me

Judy in July - through a golden eye
Can see over the fields
The hawk weave on through the boundary

Oh Oh Oh Kyrie awake me

See it through - Judy Oh Judy

Curious in the vale of tears I know
I love you anyway
Memory - at the feast of fools I know
I love you anyway

Will I remember you
Will I get you back

Judy in July - in anger calm and shy
Oh how she beats the floor

Oh Oh Oh Kyrie awake meCaptcha
Piosenkę Armoury Show Kyrie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kyrie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kyrie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Armoury Show Kyrie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.