An Angels Sings


Melodies they are attracting me
I come closer, because I want to see

What is claiming my attention?
Are there reasons to be affraid?

When I'm almost there,
I hesitate

The smell of a thousand roses
So wonderful
Makes me overcome my fears
I go in, oh preserve my soul

Everything, into oblivion, it's paradise
When an angel sings for me, into oblivion
It's paradise, when angels sing for me

Almost like a fairy tale
Better than anything real

Almost like a fairy tale
Spirits and spells I inhale

W hen i describe the feeling
Its gonna lose its meaning
Perhaps having no meaning
Is the nature of its being

These things that happen to me
Leave a trail of devistation
But i know they'll bring me closer
To my final destination

E verything, into oblivion, it's paradise
When an angel sings for me, into oblivion
It's paradise, when angels sing for meCaptcha
Piosenkę Artefact An Angels Sings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke An Angels Sings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki An Angels Sings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artefact An Angels Sings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.