If My Life Was A Movie


If my life was a movie
I would script it so differently
Starting with the scene where you left me
See I change the part where I break down in tears yeah
If my life was a movie

I would be so cool
I wouldn't miss you
I wouldn't hate you like I do
I would just move on
I would be so strong
I would be better without you
Cause in Hollywood, things always end up like they should
And it's all good

If my life was a movie
It would not be, no tragedy
I will never let you get to me
I would ride off in the sunset
You'd be easy, easy to forget
By produced it, directed it

I would be so cool
I wouldn't miss you
I wouldn't hate you like I do
I would just move on
I would be so strong
I would be better without you
Cause in Hollywood, things always end up like they should
And it's all good

Hollywood, it's all good, good, good, good

If my life was a movie
I would be so cool
I wouldn't hate you
I would just move on
I would be better without you

I'd be cool
We'd be through
Cause I wanted us to

I'd be strong
You'd be gone
Because I left you
I would not break down
I just wouldn't know how
I wouldn't miss a thing

Cause in Hollywood, things always end up like they should

I would be so cool
I wouldn't miss you
I wouldn't hate you like I do
I would just move on
I would be so strong
I would be better without you
Cause in Hollywood, things always end up like they should
And it's all good

It's all good, Hollywood
It's all good, Hollywood
Cause in Hollywood, things always end up like they should
And it's all goodCaptcha
Piosenkę Ashley Tisdale If My Life Was A Movie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If My Life Was A Movie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If My Life Was A Movie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ashley Tisdale If My Life Was A Movie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.