Only Time Will Tell


You're leaving now
It's in your eyes
There's no disguising it
It really comes as no surprise
To find that you planned it all along

I see it now
Becomes so clear
Your insincerity
And me all starry-eyed
You'd think that I would have known by now

Now, sure as the sun will cross the sky
The lie is over
Lost, like the tears that used to tide me over

CHORUS:
Only time will tell
One thing is sure
That time will tell
Only time will tell
If you were wrong
The brightest ring around the moon
Will darken when I die

Now sure as the sun will cross the sky
The lying's over
Gone, like the tears that used to tide me over

You're leaving now
It's in your eyes
There's no disguising it
It really comes as no surprise
To find that you planned it all along

Only time will tell
I see it now, become so clear
Only time will tell
Your insincerity
And me all starry-eyed
You'd think that I would have known by now

Now, sure as the sun will cross the sky
The lie is over
Lost, like the tears that used to tide me over

Only time will tell
You're on your own inside your room
Only time will tell
You're claiming victory
You were just using me
And there is no one you can use now
Only time will tell
One thing is sureCaptcha
Piosenkę ASIA Only Time Will Tell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Only Time Will Tell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Only Time Will Tell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ASIA Only Time Will Tell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.