Without You


Gazing at our sunrise
Reflected in your clear eyes
Misty morning forest smoke fires

Make our way through the broken day
I couldn't stand to stay
Without you

We must keep moving
While the light is clearing
Leaving your dark world behind you

You have to run
Life is just begun
I'll never be alone
Without you

One chilling thought
Come screaming through the dark
I saw a yellow moon at midnight

And now you woke
Glowing in the smoke
I'm suddenly alone
Without you

Wanting things the way they used to be
You don't know what that can do to me
One more day, maybe never
Might as well be forever

Outside the light,fading as I write
And another night reminds me

As I sleep, memory that I keep
It's just another night
Without you

It seems so long
I've been holding on
Since I felt my arms around you

Time will go, both of us will know
Never be a day
Without youCaptcha
Piosenkę ASIA Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ASIA Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.