Hypocrites!


Hypocrites! We gonna get inside your mind
Hypocrites! You will pay for your crimes
Hypocrites! We're gonna bleed you dry
Your pockets will be empty but you wont know why
Redistribution is the name of the game
All the cash that you stashed man, we're going to give away
Lizard man beware this is the digital under class
Coming from places you've only seen from your car
Accountant, lawyer, financial advisor, PR consultant, journalist, advertiser
We know your game and you think that we're playing it
but when the bill comes though the door you're going to be paying it
Hypocrites! We gonna get inside your mind
Hypocrites! You will pay for your crimes
Hypocrites! We're gonna bleed you dry
Your pockets will be empty but you wont know why
ADF definitatly without a doubt have the skills to pay the bills
The word is community we shout it with impunity
It's so uncool, It's incendiary
No slogan, no sound bites,but a long term plan
Teaching the framework, building chains of command
So when the lizard man sticks out his tongue
We pull out our scissors and do a hit and run
This is the digital under class
Yes this is the digital underclass
ADF definitatly without a doubt have the skills to pay the billsCaptcha
Piosenkę ASIAN DUB FOUNDATION Hypocrites! przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hypocrites!, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hypocrites!. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ASIAN DUB FOUNDATION Hypocrites! w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.