Brokenhearted Day


You don't have to let it be like yesterday
Look outside yourself, you just might dream
You'll find a blue sky, a coffee cup and Joni in
Let it drown out the world that might've been
Let it begin

You don't know where it's all coming from
The little things that set you out
It's the little things always coming back around

Taking a brand new morning back where the moon left me
Think about getting started when you're stuck on the same thing
And you don't know why or what is to blame
But you're on your way
To being as brokenhearted today

Radios and yellow lights
One quick stall and it might just be enough for giving up
It's hard to keep the space between the memories
All it takes is a melody to give in
To your heart again

Taking a brand new morning back where the moon left me
Think about getting started when you're stuck on the same thing
And you don't know why or what is to blame
But you're on your way
To being as brokenhearted today

You don't know where it's all coming from
The little things that get you down
It's the little things always coming back around

Taking a brand new morning back where the moon left me
Think about getting started when you're stuck on the same thing
And you don't know why or what is to blame
But you're on your way
To being as brokenhearted today

Back where the moon left me
Think about getting started when you're stuck on the same things
And you don't know why or what is to blame
But you're on your way
To being as brokenhearted todayCaptcha
Piosenkę Aslyn Brokenhearted Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brokenhearted Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brokenhearted Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Brokenhearted Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.