Love Engineer


I can't tell if it's raining outside
Or if that sound's the air conditioning turned way up on high
It's raining in my heart and that, I know
Cause I'm not with you

I can't see the colors through the black and white
I can't tell where my thoughts begin, these days, they all collide
Now, I can think too much and that, I know
Cause I'm not with you

My body hasn't slept that much in four long days
Is it everything you are? Am I too far away?

I'm alive but I'm dying inside
Watching time, like my tears, run me dry
If there's a love engineer
I could use a little steering tonight

I can't point the moon out for the stars
But I can put my finger in this hole in my heart
I can't tell you all the things that I want to
Cause I'm not with you

And my body hasn't slept that much in four long days
Is it everything you are? Am I too far away?

Cause I'm alive but I'm dying inside
Watching time, like my tears, run me dry
If there's a love engineer
I could use a little steering tonight

When I'm watching lovers, I try to laugh while I'm crying
I can't tell my mother that I've lost so much pride trying
She'd say if I don't know myself without you
I'm better off without you

And but my body hasn't slept that much in four long days
Is it everything you are? Am I too far away?

Cause I'm alive but I'm dying inside
Watching time, like my tears, run me dry
If there's a love engineer
I could use a little steering tonightCaptcha
Piosenkę Aslyn Love Engineer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Engineer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Engineer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Love Engineer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.