Thast When I Love You


When you have to look away
When you don't have much to say
That's when I love you
I love you, just that way
To hear you stumble when you speak
Or see you walk, with two left feet
That's when I love you
I love you, endlessly
And when you're mad 'cause you lost the game
Forget i'm waiting in the rain
Baby I love you
I love you anyway
'cause heres my promise made tonight
You can count on me for life
That's when I love you
When nothing you do can change my mind
The more I learn,
The more I love,
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what
Hide your eyes
'cause the movie made you cry
That's when I love you
I love you a little more each time
And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
That's when I love you
I love you, more than you know
And when you forget that we had a date
Or that look you give when you show up late
Baby I love you
I love you anyway
'cause heres my promise made tonight
You can count on me for life
That's when I love you
When nothing you do can change my mind
The more I learn
The more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what
Ooohhh! oooooohh! that's when I love you
When nothing baby
Nothing you do can change my mind
The more I learn
The more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what
Ooooooohhhh ooooooooooh!
No matter whatCaptcha
Piosenkę Aslyn Thast When I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thast When I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thast When I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Thast When I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.