That's When


When you have to look away
When you don't have much to say
That's when I love you
I love you
Just that way
To hear you stumble when you speak
Or see you walk with two left feet
That's when I love you
I love youendlessly
And when your mad cuz you lost a game
Forget I am waiting in the rain

Baby I love you
I love you anyway
Cuz here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cuz that's when I love you
When nothing you do can change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what

So when you turn to hide your eyes
Cuz the movie, it made you cry
That's when I love you
I love you
A little more each time
And when you can't quite match your clothes
Or when you laugh at your own jokes
That's when I love you
I love you more than you know
And when you forget that we had a date
Or that look that u give when u show up late

Baby I love you
I love you anyway
Cuz here's my promise made tonight
You can count on me for life
Cuz that's when I love you
And nothing you do can change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you no matter what
That's when I love you
When nothing baby
Nothing you do can change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love you
When I love you
No matter what

No matter whatCaptcha
Piosenkę Aslyn That's When przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke That's When, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki That's When. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn That's When w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.