Thats When I Love You


When u have to look away
When u don't have much to say
That's when I love u
I love u just that way
To here u stumble when u speak
Or see u walk with two left feet
That's when I love you
I love u endlessly
And when your mad cause u lost the game
Forget I'm waiting in the rain
Baby I love u
I love u anyway

Cause here's my promise made tonight
U can count on me 4 life
Cause that's when I love u
When nothing u do can change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love u
When I love u
No matter what

So when u turn to hide your eyes
Cause the movie it made u cry
That's when I love u
I love u
A little more each time
And when u cant quite match you clothes
Or when u laugh at your own jokes
that's when I love u I love u
More then u know
And when u forgot that we had a date
Or that look that u give when u show up late
Baby I love u ,I love u anyway

So here's my promise made tonight
U can count on me 4 life
Cause that's when I love u
When nothing u do can change my moind
The more I learn the more I love
The more my heart cant get enough
That's when I love u
When I love u
No matter what

Ohh that's when I love u when nothing baby, nothing u do could change my mind
The more I learn, the more I love, the more my heart can't get enough
That's when I love u , when I love u no matter what

Ohhhh no matter whatCaptcha
Piosenkę Aslyn Thats When I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thats When I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thats When I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Thats When I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.