Lost In Your Love


the summer breeze in your hair
seems to be so warm and tender
is your love really true
that it can't stand anything
where we gotta go thru
then I'll send my love to you

thru the dark and the night
thru the day and the light
I will hold you forever
anywhere that you go
I would share all my dreams
but it seems that you don't understand

that I am lost in your love
cause you
came like a force from above
so I will open my heart
won't you try
try to make a new start

but times may change as they say
but my love for you is far beyond their range
nobody's with me as I'm on my way
watchin the waves in the sea searchin for my destiny

thru the dark and the night
thru the day and the light
I will hold you forever
anywhere that you go
I would share all my dreams
but it seems that you don't understand

that I am lost in your love
cause you
came like a force from above
so I will open my heart
won't you try
try to make a new start

[Solo]Captcha
Piosenkę At Vance Lost In Your Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost In Your Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost In Your Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę At Vance Lost In Your Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.