Malediction


The judges sat outside the law
And in their pride no evil saw
In setting teeth to Satan's jaw
And feeding him our children
When viewed in terms of cost and ease
An unborn child is a disease
A holocaust seen fit to please
Our own convience
A curse A curse the law it cries
A curse a curse on mankind's pride
A curse on him who would deny
God's image in mankind
Torn from out their mother's wom
Denied the sky - denied a tom
Conceived in lust to their own ruin
A sacrifice to pleasure
The doctors with their blood red hands
Who love their money more than man,
With greed their god they lay their plans
The butchers of mankind
A curse a curse the blood cries out
A curse a curse the heavens shout
A curse a curse on he who flouts
God's image in mankind
O rid us of this evil, Lord
And turn our hearts by cross or sword
Our nation cannot long afford
To live beneath your judgements
A curse a curse upon their heads
O save them Lord or slay them dead
And fill our country with your dread
And turn away Your angerCaptcha
Piosenkę Atomic Opera Malediction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Malediction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Malediction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Atomic Opera Malediction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.