WaterGrave


In my house there's been a mercy killing
The man I used to be is crucified
And the death of this man is the final way of revealing
In the spiritual way to live, I had to die

For if I let this dead man linger in me
I might grow a little idle in my ways
I'm going down to the celebration river
Gonna take this dead man down to a water grave

I'm going down to the river, my Lord
I'm gonna be buried alive
And I'm gonna show my heavenly Father
The man I used to be has finally died

I think of where I'm going
In terms of where I've been
Makes me glad I've been born again
Makes me glad (born)

I'm going down to the river, my Lord
I'm gonna be buried alive
I'm gonna show my heavenly Father
The man I used to be has finally died

I'm going down to the river, my Lord
And I'm gonna be buried alive
And I wanna show my heavenly Father
The man I used to be has finally diedCaptcha
Piosenkę Atomic Opera WaterGrave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke WaterGrave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki WaterGrave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Atomic Opera WaterGrave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.